Волинська державна обласна універсальна наукова бібліотека імені Олени Пчілки

Волинь, ти,перша наша квітка в священному вкраїнському вінку (віртуальна)

Волинь - ти перша наша квітка в священному Вкраїнському вінку

 

 

 Волинська область – історичний та регіональний аспект розвитку

Історія міст і сіл УРСР : Волинська область. – Київ : Гол. ред. укр. рад. енцикл. АН УРСР, 1970. – 745 с.

29 травня 1962 року була підписана постанова ЦК КПУ № 16 / 18-3 "Про видання «Історії міст і сіл Української РСР».
Це перша фундаментальна історична праця, кожний том якої висвітлював історію населених пунктів окремих областей України, а їх на той час налічувалося майже 40 тисяч.
Важливе місце у збиранні матеріалів для написання нарисів про міста і села належить обласним державним архівам, музеям, краєзнавчим науково-дослідним установам. Неабияку роль в цьому зіграли і наукові бібліотеки, де найбільш повно зосереджено краєзнавчу літературу. Очолювала цю роботу Державна історична бібліотека України, яка спільно з Інститутом історії АН України розробила методичні рекомендації щодо організації роботи обласних бібліотек з надання допомоги авторам «Історії міст і сіл…», роботу архівістів очолював на міністерському рівні О. Г. Мітюков.

Волинь : фотоальбом / за ред. Н. Л. Алексєєва, І. Н. Новоселецького, І. В. Сподаренка – Київ : Мистецтво, 1971. – 174 с.

У фотоальбомі показано різні історичні та природні місцевості краю. На кадрах – архітектурні пам’ятки, чудова волинські краєвиди, світлини з життя рідного краю та просто волиняни, мешканці краю. Видання має величезне значення у пізнанні волинського краю.

 

Волинь : фотопутівник. – Луцьк : Надстир'я, 2014. – 72 с.

Подорожуючи туристичними маршруками фотопутівника "Волинь", шанувальники минувшини зможуть пірнути у глибини непізнавальних духовних таємниць Лучеська Великого, княжого Володимира, пізнавати родові шляхи нащадків Гедиміна та Рюрика: Острозьких і Четвертинських, Збаразьких й Вишневських, Чорторийських, Сангушків, Сокольських, а також князів Радзивіллів, трудний звитяжний шлях до незалежності та державності великого народу Русі-України.

Багатством збереженої історико-культурної спадщини, тишею, спокоєм, широкими плесами блакитних озер, чистим повітрям хвойних лісів незайманої природи, особливостями національної кухні, прадавніми віруваннями та обрядами, розмаїттям культурних традицій Волинь завжди радо зустрічає своїх пошановувачів і гостинно запрошує ознайомитися з її самобутньою культурою і талановитим народом.


Волинь туристична : путівник. – Київ : Світ успіху, 2008. – 363 с.

Волинь... Земля, овіяна легендами сивої давнини, звеличена відвагою й боротьбою наших далеких і водночас близьких предків. Волинь... Споконвічна частина єдиної неньки-України, земля звитяжства могутнього Волинсько-Галицького князівства, непокірних духом борців за свободу і незалежність воїнів УПА. Волинь... Край дрімучих лісів, мальовничих синьооких озер, тихоплинних і стрімких річок, гаїв і долин – неперевершена в красі природи перлина України. Волинь... Це міста і села з давньою й новітньою історією, цікавою архітектурою минувшини і сьогодення, які щедро запрошують на відвідини гостей. Про все це оповідається в путівнику, який веде цікавими й захоплюючими туристськими маршрутами чудового Волинського краю.

 

Волинська земля з найдавніших часів до ХІХ ст.


Батюшков П. М. Волинь. Історичні долі південно-західного краю / П. М. Батюшков ; пер. з рос. М. А. Миколаєнка. – Дніпропетровськ : Січ, 2004. – 424 с.

Вихід цьго твору у світ у Санкт-Петербурзі в 1888 році співпав з 900-річчям Хрещення Русі. Відомий російський просвітитель і історик П. М. Батюшков дослідив у своїй книзі "Волинь" долі південно-західного краю, як найбільш західного осередку православ'я, відомого своєю боротьбою з католицизмом і унією. Історія волинського краю становить неабиякий інтерес для наших сучасників.

 

Крипякевич І. Галицько-Волинське князівство / І. Крипякевич. -

Монографія — результат багаторічних досліджень академіка АН УРСР І. П. Крип’якевича з історії Галицько-Волинської землі періоду Давньоруської держави та феодальної роздробленості. Розкрито умови формування Галицько-Волинського князівства, його адміністративно-територіальний поділ, соціально-економічні й політичні відносини, вклад у боротьбу проти експансії католицьких феодалів та навали кочівників-завойовників, показано дружні взаємовідносини Галицько-Волинської Русі з іншими давньоруськими землями, доведено безпідставність тверджень польської буржуазно-шовіністичної історіографії, що заперечувала східнослов’янський характер Галичини й Волині та прогресивну роль Київської Русі на цих землях.

 

Західне Полісся: історія та культура : монографія / наук. ред. В. К. Баран. – Луцьк : Волин. обл.друк., 2012. – 784 с.

Книга присвячена історії та культурі Західного (Волинського) Полісся від найдавніших часів до сьогодення. У ній висвітлюються питання соціально- економічної, політичної історії, історико-культурна спадщина і традиційна побутова культура. Представлено розлогу картину життя людей і населених пунктів краю під владою різних держав.

Розрахована на дослідників, викладачів, студентів та учнів і всіх, хто вивчає і викладає історію та культуру Волино-Поліського краю.

 

Кучинко М. Культура Волині та Волинського Полісся княжої доби / М. Кучинко, Г. Охріменко, В. Савицький. – Луцьк : Волин. обл. друк., 2008. – 328.

Навчальний посібник присвячено питанням розвитку культури Волині та Волинського Полісся княжої доби. В ньому зібрано і систематизовано археологічні, етнографічні та писемні джерела матеріальної і духовної культури регіону IX–XIV століть. Визначено своєрідність і витоки місцевої середньовічної культури та її вплив на розвиток національної української культури. Для вчителів, учнів, студентів та широкого кола краєзнавців.

 

Скляренко Н. В. Первісне мистецтво і культура Волині : навч. Посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Н. В. Скляренко, Г. В. Охріменко. – Луцьк : ЛНТУ, 2013. – 352 с.

У навчальному посібнику висвітлено шлях розвитку мистецтва, матеріальної та духовної культури Волині від часу появи первісних людей до доби формування перших державних утворень. Посібник складається з теоретичної частини, системи завдань і запитань для самоконтролю, тестових завдань, містить короткий словник термінів.

 

Нариси культури давньої Волині / за загальною ред. Г. В. Охріменка. – Луцьк : Волинська обласна друкарня, 2006. – 600 с.

В книзі зібрано матеріали про особливості духовної та матеріальної культури Волині від льодовикового періоду до кінця бронзового віку, періоду Давньої Русі. Як додатки включені наукові розвідки про Трипілля, скіфів, подано інформацію про мистецькі витвори з праісторичних часів до ХІV століття.

 

Кралюк П. Княжими шляхами Волині. Віднайдення раю / П. Кралюк. – Луцьк : Волинська обласна друкарня, 2010. – 160 с.

Автор запрошує до захоплюючої подорожі у просторі та часі по Волині. Мандруючи сторінками книги, читачі познайомляться з багатьма історичними постатями, їхніми героїчними долями; з історичного минулого перенесуться в сучасність і подорожуватимуть мальовничими стежками населених пунктів Великої Волині.

Буремний ХХ вік

 

Крамар Ю. В. Західна Волинь 1921–1939 рр. : національно-культурне та релігійне життя : монографія / Ю. В. Крамар. – Луцьк : Вежа-Друк, 2015. – 404 с.

У монографії висвітлено проблеми національно-культурного та релігійного життя на західноволинських землях у 1921–1939 рр. На основі широкого кола документальних джерел у роботі проаналізовано зміни в шкільній освіті на Волині після її входження до складу Польщі, розкрито роль конфесійного фактора в укладі міжнаціональних відносин у краї, простежено форми культурно-мистецького життя волинян у міжвоєнне двадцятиліття.

Для науковців, студентів та широкого загалу читачів.

 

Волинь пам'ятає. Відлуння на Волині Голодомору 19321933 рокв у радянській Україні / упоряд. М. М. Кучерепа, В. В. Ткачук ; за заг. ред. М. М. Кучерепи. – Луцьк : Волин. обл. друк., 2008. – 264 с. : 36 іл.

У книзі на основі архівних документів і матеріалів, спогадів очевидців й інших джерел висвітлено ставлення волинян до процесів у радянській Україні та Голодомору 1932-1933 років. Видання розширює доказову базу злочинної політики Комуністичної партії щодо створення штучного голоду в Україні. Книга сприяє подоланню наслідків замовчування історичної правди про трагедію українського народу.

Для науковців, викладачів, студентів, краєзнавців, усіх, хтоцікавиться історією України.

 

Кучерепа М. Історія Волині 1939–1941 рр. / М. Кучерепа. – Луцьк : Волин. обл. друк, 2007. – 456 с.

В книзі на основі архівних документів і матеріалів, інших джерел висвітлюються процеси становлення і функціонування радянських державно-політичних структур, соціально-економічних перетворень, зміни в галузі освіти, науки, культури та духовній сфері на території Волинської області у 1939–1941рр.


Волинь у Другій світовій війні : зб. наук. та публіцист. ст. присвяч. 60-річчю визволення Волин. обл. від фашист. загарбників / голов. ред. та упоряд. М. М. Кучерепа. - Луцьк : Вежа, 2004. - 252 с.

Збірник містить матеріали з історії Волині від початку Другої світової війни у вересні 1939р. до вигнання фашистських загарбників з території краю у 1944р.Для науковців, викладачів, аспірантів, студентів та широкого загалу читачів.

 

Книга Скорботи України. Волинська область : у 3 т. / ред. І. О. Герасимов. – Луцьк : Надстир'я, 2006.

Т. 1. – 536 с.

Т. 2. – 552 с.

Т. 3. : Локачинський район. Луцький район. – 418 с.

Книга містить відомості про жителів різних національностей, які проживали на Волині та загинули в роки Другої світової війни в кривавих акціях, розстріляних, повішених, замордованих у фашистських тюрмах та концтаборах, знищених в’язнів гетто, тих, хто став жертвою міжнаціональних конфліктів.

 

Дмитрук В. Вони боролися за волю України / В. Дмитрук. – Луцьк : Волин. обл. друк., 2007. – 1072 с.

У книзі на глибокому аналізі історичних подій,на численних архівних документах та спогадах учасників національно-визвольної боротьби українського народу автор відтворює захоплюючу і трагічну сторінку історії боротьби українського народу за незалежність нашої Батьківщини в 1917–1959 рр.

Для спеціалістів у галузі історії,викладачів,студентів та широкого загалу читачів.

 

Волинська трагедія: через історію до порозуміння : матеріали Всеукр. наук. конф., м. Луцьк, 19–20 черв. 2013 р. / уклад. А. Шваб. – Луцьк : Східноєвроп. Нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2013. – 232 с.

У збірнику вміщено матеріали Всеукраїнської наукової конференції «Волинська трагедія: через історію до порозуміння». У наукових студіях висвітлено актуальні питання українсько-польських відносин у роки Другої світової війни, зокрема причини, перебіг і наслідки міжнаціонального конфлікту, закцентовано увагу на трагічних подіях 1943 року на Волині.

 

Реабілітовані історією. Волинська область: Кн. 2 / НАН України. Ін-т історії України ; Гол. ред. кол. наук.-док. серії кн. "Реабілітовані історією”. – Луцьк : Надстир’я, 2013. – 612 с. – (Реабілітовані історією)

У другій книзі науково-документальної серії книг «Реабілітовані історією. Волинська область» у розділі «Мовою документів» опубліковані документи про формування системи державного терору на території області, описані методи роботи радянських спецслужб.

Також у книзі подані біографічні дані про репресованих жителів Волинської області.

 

Афганістан. Волинський рахунок / упоряд. С. Бортніков, Г. Павлович. – Луцьк : Твердиня, 2008. – 148 с.

Праця є спільною роботою відомого прозаїка Сергія Бортнікова і Григорія Павловича – голови Волинської організації Української Спілки Ветеранів Афганістану. ЇЇ герої постають перед читачами не іконами, не пам’ятниками, а живими людьми, з усіма їхніми недоліками і вадами.

 

Корсак І. Оксамит нездавнених літ : інтерв’ю, бесіди, розповіді / І. Корсак. – Луцьк : Волин. обл. друк., 2001. – 224 с.

На крутих віражах нашої новітньої історії є особлива дата – 24 серпня, День Незалежності. Із нотаток автора, інтерв’ю, бесід та розповідей вимальовуються контури низки «оксамитових» і не вельми подій, що відбуваються в краї наприкінці 80-х – на початку 90-х років, окреслюються силуети людей, завдяки яким і стало можливим Двадцять четверте серпня.

 

Волинь за роки незалежності

 

Волинь на зламі століть : історія краю (1989–2000 рр.). – Луцьк : Вежа, 2001. – 692 с.

Видання присвячено десятій річниці незалежності України. У книзі досліджуються процеси національного відродження, чстановлення громадянського суспільства на теренах Волинської області. Значна увага приділяється аналізу проблем державотворення і демократизації у всії сферах суспільного життя волинян: політичній, економічній, соціальній, культурній і духовній.

 

Волинь в умовах демократичної трансформації (кінець XX – початок XXI століття) : кол. моногр. / В. І. Бортніков, Н. Н. Коцан, Н. В. Павліха ; за заг. ред. В. І. Бортнікова. – Луцьк : Східноєвроп. Нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2012. – 654 с.

Це перше солідне науково-практичне видання, присвячене становленню політичних інститутів та перебігу соціально-економічних процесів, що відбувалися на Волині в роки незалежності.

У першій частині монографії висвітлено теоретичні, соціокультурні та практико-політичні аспекти процесу демократичної трансформації на Волині наприкінці ХХ – початку ХХІ століття. Друга частина книги присвячена аналізу ринкових реформ в області.

Видання буде цікаве не лише науковцям, але й широкому колу громадських лідерів, політиків, державних діячів.

Книга допоможе глибше ознайомитися з соціально-політичною історією не лише Волинської області, а й України загалом. Адже події, які відбувались в цей період на Волині, автори трактують у контексті загальнодержавних суспільно-політичних процесів.

 

Бортніков В. Нариси органів державної влади та місцевого самоврядування на Волині (1944–2009) / В. Бортніков, А. Пархомюк. – Луцьк, 2009.– 349 с.

Нове видання автори присвятили 925-й річниці Луцька, 70-річчю створення Волинської області та 70-й річниці Волинського національного університету імені Лесі Українки.

У книзі – шість розділів. Читач має змогу ознайомитися з діяльністю органів влади у повоєнний період (1944–1953 р.р.), дізнатися про пошук оптимальної моделі управління, ознайомитися з тим, як Волинь переходила від перебудови до незалежності, як організовували свою діяльність партійні і державні органи та інше.

У виданні вперше подаються відомості про осіб, які керували областю - обкому партії і облвиконкому, Луцької міської ради, їх вплив на діяльність органів влади на місцях.


Малиновський В. Становлення і розвиток місцевого самоврядування у Волинській області (1990–2010 рр.) : монографія / В. Малиновський. – Луцьк : Ініціал, 2013. – 352 с.

Становлення і розвиток місцевого самоврядування за 20 років у Волинськійобласті (1990–2010 рр.) відображено у книзі, автором якої є відомий науковець, доктор політичних наук, начальник управління державної служби Головдержслужби України в області Валентин Малиновський. У книзі висвітлений період від 1990 р. – початку діяльності рад першого демократичного скликання до 2010 р. – завершення діяльності рад п’ятого скликання.

 

Мельник В. Люблю тебе, Волинь!.. / В. Мельник. – Луцьк : Волиньполіграф, 2012. – 100 с. : іл.

Розповідь про минуле і сьогодення волинських лісів, озер, річок, боліт, унікальний рослинний і тваринний світ.

 

 

Волинь очима редактора / упоряд. І. Ф. Клосака. – Луцьк : Волин. обл.друк., 2010. – 176 с.

Книга містить матеріали журналістів з багатьох областей нашої держави, які побували на Волині. Про побачене і почуте вони виклали, повернувшись додому, у своїх виданнях. На основі цих матеріалів вийшла книга про життя краю з прекрасною природою.

 

Пізнаймо Україну разом. – Луцьк : Волиньполіграф, 2012. – 120 с.

Різносторонні уподобання та професійні інтереси журналістів дозволили з різних сторін описати побачене і почуте під час поїздки на Волинь. Когось вразив своєю чистотою і прозорістю Світязь, інших – безкраї ліси. Однак, перше та сильне враження на учасників туру справили не лише краса цієї землі, як багато турботливо збережених тут пам’яток історії та культури.