Волинська державна обласна універсальна наукова бібліотека імені Олени Пчілки

Леся Українка. Високе світло імені та слова…

Шановні користувачі, дорогі краяни!

Пропонуємо Вашій увазі віртуальну книжкову виставку


"Леся Українка і родина Косачів – світочі української нації",


чільне місце в якій посідають документи краєзнавчого характеру. Вона складається з трьох розділів.

 

В історії кожної національної культури і літератури є імена видатних діячів, які достойно представляють свій народ у світовому сузір’ї його духовної спадщини.

Сім’я Косачів – справжній осередок української національної думки, громадської свідомості.

Леся Українка - феномен людського духу, вибух духовності і інтелігентності, летюча Зірка яка проклала яскравий слід сучасникам і прийдешнім поколінням урок гідності, гордості, незламності духу і віри в світле майбутнє.

 


 


Леся Українка. Високе світло імені та слова…


«Особливою властивістю генія Лесі

Українки є те, що вона випереджала свій

час, що вона жила і творила на виріст,

не підладжуючись ні під які примхливі,

мінливі моди.

Леся творила вічні цінності, до яких ще

будуть приходити покоління людей

майбутнього: ще багато її творів,

особливо п’єс, лежить облогом. Ми ще

багато в чому не доросли до їхнього

розуміння і глибокого відтворення ».

Юрій Щербак

Видання творів Лесі Українки

 

Українка Леся Твори / Леся Українка. – Київ : Дніпро, 2000 – 632 с.

До видання увійшли вибрані вірші, поеми та драматичні твори Лесі Українки (1871–1913) – геніальної поетеси і драматурга, класика української літератури.

Видання розраховане на широке коло читачів.

 


Українка Леся Усі твори в одному томі / Леся Українка. – Київ : Ірпінь : Перун, 2008. – 1376 с.

У книжці подано лише літературні твори – поезія та проза. Усі відомі вірші, поеми та драми. Немає листування, критичних статей «лесекритиків» та «лесезнавців». Це – не підручник. Мета видавництва, аби кожен українець мав змогу прочитати, полюбити або ні, а головне зрозуміти, наблизитися до творчості поетеси-письменниці самостійно. Для людей і сучасників Леся Українка була просто Ларисою Петрівною Косач, а після одруження – Лариса Квітка. Видавництво сподівається на особливу увагу до повного зібрання творів Лесі Українки від бібліотек…

Видання розраховане на широке коло читачів.

 

Українка Леся Стародавня історія східних народів : репринт. вид./ Леся Українка. – Луцьк : Волин. обл. друк., 2008. – 256 с.

Праця Лесі Українки «Стародавня історія східних народів», що створювалася 1890 – 1891 рр. для навчання молодшої сестри, була видана Ольгою Косач-Кривинюк 1918 року. Вона має неперебутню вартість як основа поглядів Лесі Українки на всесвітню історію та історичний процес, а також як свідчення широти інтересів письменниці, її педагогічних здібностей. Талановито написані «історичні записки» стали першим українським підручником про життя, культуру народів Давнього Сходу.

Видання розраховане на науковців, краєзнавців, всіх тих хто цікавиться історією східних народів.

 

Українка Леся Лісова пісня : драма-феєрія в 3-х ч. / Леся Українка. Факс. вид. 1914 р. Луцьк ; Ковель : Надстир'я, 2015. 88 с. : портр.

Уперше драму-феєрію опубліковано 1912 року на сторінках журналу «Літературно-науковий вістник». На жаль, редактори допустились у першодруці помилок. Взірцем залишається окреме видання, підготовлене рідними Лесі Українки, надруковане в Києві 1914 року.

Саме Волинь – її давні традиції та вірування, своєрідні побут, мова, психологія місцевого люду, а ще казкова природа покликали до життя «Лісову пісню». Історія кохання Лукаша і Мавки належить до вічних сюжетів світової літератури.

Для шанувальників творчості письменниці.

 

"Лісова пісня" Лесі Українки в рецепціях / упоряд. О. Бойко [та ін.]. Луцьк ; Ковель : Надстир'я, 2015. 128 с.

Видання драми-феєрії Лесі Українки «Лісова пісня» 1914 року відноситься до ряду унікальних.

Сподіваємося, факсимільне перевидання безсмертного шедевру української і світової літератури, яке нині пропонуємо, вкупі з довідковими матеріалами та окремими дослідженнями, буде цікавим для всіх шанувальників творчості славетної письменниці.

Для шанувальників творчості письменниці.

Гейне Генріх Книга пісень / Генріх Гейне ; пер. на укр. Леся Українка, пер. на укр. М. Стависький. Репринт. вид. 1892 року. Луцьк : Надстир'я, 2011. 103 с. (Всесвітні твори).

Українка Леся На крилах пісень : твори / Леся Українка. репринт. вид. 1893 проку. Луцьк : Надстир'я, 2011. 116 с.

Сташенко Н. "Та в нас пісні її лишились, В яких живе душа жива..." : до історії публікації перших поетичних збірок Лесі Українки / Н. Сташенко ; уклад.: В. М. Комзюк, Н. Ю. Пушкар. – Ковель : Ковел. міськ. друк., 2011. – 40 с.

Українка Леся Слово, моя ти єдиная зброє…/ упоряд.: В. Комзюк, Н. Пушкар, А. Силюк. – Луцьк, 2016. – 292 с.

 

До книжки вибраних творів увійшли поезії лесі Українки та її драма «Бояриня», в яких найвиразніше звучить любов до України та до волелюбного українського народу, тривога та всеперемагаюча віра в його перемогу в багаторічній боротьбі за свободу.

 Книгу адресовано українським воїнам, які відстоюють незалежну Україну.

Літературознавчі праці про життя і творчість Лесі Українки


«В атмосфері постімперського

ослаблення духовності та поривань до

національного відродження слово і доля

Лесі Українки набувають особливої

актуальності, запитуваності.

Її присутність у вітчизняному

культурно-інтелектуальному просторі

не є повною, хоча є вкрай необхідною».

Микола Жулинський

 

Косач-Кривинюк О. П. Леся Українка. Хронологія життя і творчости / О. П. Косач-Кривинюк ; ред. П. Одарченко ; Українська Вільна Академія Наук у США. - Нью-Йорк : [б. в.], 1970. 926 с. : портр.

В унікальному науково-документальному дослідженні. Автором якого є молодша сестра Лесі Українки Ольга Косач-Кривинюк – найрідніша людина «не тільки по крові, але й по духу», – подаються правдиві, не сфальшовані ідеологічними приписами відомості про славетну письменницю, її епоху, родини Косачів і Драгоманових, ближче оточення. У цій фундаментальній і об’єктивній праці – основи наукового вивчення життєвої і творчої біографії Лесі Українки.

 Для науковців. Студентів, усіх шанувальників таланту Лесі Українки.


Лариса Петрівна Косач-Квітка (Леся Українка). Біографічні матеріали. Спогади. Іконографія / автор проекту та відповід. Ред.. Т. Скрипка. – Київ : Темпора, 2015. –536. с.

 Пропонована друга книжка "Лариса Петрівна Косач-Квітка (Леся Українка). Біографічні матеріали. Спогади. Іконографія" є продовженням і доповненням попереднього видання 2004 року. Усі матеріали, які увійшли до книжки, укладено за принципом тематичних розділів: оригінальні тексти Лесі Українки, спогади, статті, іконографія. Більша частина матеріалів - це спогади та епістолярій Ізидори Косач-Борисової, Лесиної сестри, спадщина якої ніколи не виходила окремим виданням і заслуговує на особливу увагу дослідників життя і творчості родини Драгоманових-Косачів.

У книзі подано також спогади сучасників Лесі Українки - Наталії та Дмитра Дорошенків, Валелії О'Коннор-Вілінської, Менделя Розенбаума. 
Окремий розділ становлять статті про Лесю Українку та її творчість дійсних членів УВАН у США – Альберта Кіпи, Юрія Лавріненка, Євгена Маланюка, Володи¬мира Міяковського, Лариси Залеської Онишкевич, Юрія Шевельова. Розділ «Іконографія» доповнено новими, не відомими досі світлинами з приватних архівів.

 


Див. посилання: https://www.yakaboo.ua/lesja-ukrainka-listi-1903-1913.html?gclid=CjwKCAjwycfkBRAFEiwAnLX5IY672YRVJXaFP-j-SawnpSPQ30IsdjEJFeNQPwOTp_p_a287Y1DG0BoCGmcQAvD_BwE#media_popup_photos


Леся Українка і сучасність. (До 130-річчя від дня народження Лесі Українки) : зб. наук. пр. Т. 1 / ред. кол.: М. Г. Жулинський, М. М. Сулима, Л. Скупейко. – Луцьк : Волин. обл. друк., 2003. – 443 с.

Збірник містить статті, в яких висвітлено широкий спектр осмислення феномена видатної української письменниці Лесі Українки в контексті інтелектуальних і духовних пошуків кінця ХІХ–ХХ ст. Досліджується поетика, психологія її творчості та ознаки ідіостилю у зв’язку з національно-мовною картиною світу.

Для філологів та шанувальників творчості ЛесіУкраїнки. 


Леся Українка і сучасність : зб. наук. пр. Т. 2. Луцьк : Волин. обл. друк., 2005. 598 с.

Збірник складають дослідження, які певною мірою репрезентують стан і рівень наукового осмислення творчості Лесі Українки на сучасному етапі – літературознавчий, мовознавчий, філософ-сько-культурологічний, текстологічно-джерелознавчий, рецептивнийтощо. В його основі – науковідоповіді, виголошені на Міжнародній конференції «Леся Українка і європейська культура», що проходила у Луцьку16-17 вересня 2006 року.

Для філологів та шанувальників творчості ЛесіУкраїнки.

 

Леся Українка і сучасність : зб. наук. пр. Т. 3. Луцьк : Волин. обл. друк., 2006. 575 с.

У збірнику представлено літературознавчі, мовознавчі, текстологічно-джерелознавчі дослідження, присвячені вивченню письменницького доробку Лесі Українки, а також матеріали з її архіву.

Видання адресоване широкому колу філологів – викладачам літератури, науковцям, студентам.

 

Леся Українка і сучасність : зб. наук. пр. Т. 4, кн. 1 / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Науково-дослідний ін-т Лесі Українки, Ін-т літератури ім. Т. Г.Шевченка НАН України. Луцьк : Вежа, 2007. 556 с.

Збірник складають дослідження, які певною мірою репрезентують стан і рівень наукового осмислення творчості Лесі Українки на сучасному етапі, – літературознавчий, мовознавчий, філософсько-культурологічний, текстологічно-джерелознавчий, рецептивний. В його основі – наукові доповіді, виголошені на міжнародній конференції «Леся Українка і європейська культура», що проходила в Луцьку 16-17 вересня 2006 року.

Видання адресоване широкому колу філологів – викладачам літератури, науковцям, студентам.

 

Леся Українка і сучасність : зб. наук. пр. Т. 4, кн. 2 / Волинський нац. ун-т ім. Лесі Українки, Науково-дослідний ін-т Лесі Українки, Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України. - Луцьк : Вежа, 2008. 560 с.

 

 Див. посилання: http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/17760

 

Леся Українка і сучасність : зб. наук. пр. Т. 5 / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; упоряд. Н. Сташенко. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2009. – 620 с.

В основі збірника – дослідження, які репрезентують стан наукового осмислення творчої спадщини Лесі Українки на сучасному етапі та висвітлюють найактуальніші проблеми її вивчення. Ідеться про різні аспекти – літературознавчий, мовознавчий, рецептивний та ін..

Збірник видається за сприяння Науково-дослідного інституту Лесі Українки ВНУ імені Лесі Українки у співпраці з Інститутом літератури імені Т. Г. Шевченка НАН України.

Для філологів та шанувальників творчості Лесі Українки.


Леся Українка і сучасність : зб. наук. пр. Т. 6 / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; упоряд. Н. Сташенко. Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2010. 710 с.

Збірник містить дослідження, у яких висвітлено широкий спектр життя і творчої спадщини Лесі Українки, її літературного та родинного оточення.

Збірник видається за сприяння Науково-дослідного інституту Лесі Українки ВНУ імені Лесі Українки у співпраці з Інститутом літератури імені Т. Г. Шевченка НАН України.

 Для філологів та шанувальників творчості Лесі Українки. 

 

Леся Українка: доля культура, епоха : зб. ст. і матеріалів. Вип. 1. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2010. – 206 с.

Збірник присвячений дослідженню життя і творчості Лесі Українки, її оточення, суспільно-політичного та культурного середовища другої половини ХІХ – початку ХХ століття. Окрім архівних джерел і наукових розвідок, видання вміщуватиме хронічку подій, пов’язаних із вивченням біографії, творчої спадщини Лесі Українки та вшанування її пам’яті в Україні та в усьому світі.

Видання розраховане на широке коло читачів, науковців, зокрема як посібник студентів при вивченні навчальних програм.

 

Леся Українка: доля культура, епоха : зб. ст. і матеріалів. Вип. 2. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2010. – 296 с.

Збірник присвячений дослідженню життя і творчості Лесі Українки, її оточення, суспільно-політичного та культурного середовища другої половини ХІХ – початку ХХ століття. Окрім архівних джерел і наукових розвідок, видання вміщуватиме хронічку подій, пов’язаних із вивченням біографії, творчої спадщини Лесі Українки та вшанування її пам’яті в Україні та в усьому світі.

Видання розраховане на широке коло читачів, науковців, зокрема як посібник студентів при вивченні навчальних програм.

 

Леся Українка: доба і творчість : зб. наук. ст. і матеріалів. Т. 3 / упоряд. Н. Г. Сташенко. Луцьк : ВНУ ім. Лесі Українки, 2009. 402 с.

Представлено літературознавчі дослідження про письменницький доробок Лесі Українки та її оточення. Публікуються невідомі архівні матеріали, спогади.

Для науковців, учителів, студентів, усіх шанувальників творчості Лесі Українки.

Леся Українка: доба і творчість : зб. наук. пр. і матеріалів. Т. 2 / упоряд. Н. Г. Сташенко. Луцьк : ВНУ ім. Лесі Українки, 2009. 312 с.

Подано статті про життєвий і творчий шлях письменниці, її взаємини із сучасниками ; висвітлюються маловідомі сторінки долі родини Косачів після

смерті Лесі Українки .

Уперше публікуються унікальні архівні матеріали.

Для науковців, учителів, студентів, а також шанувальників творчості Лесі Українки. 

Леся Українка: доба і творчість : зб. наук. пр. і матеріалів. Т. 1 / упоряд. Н.Г. Сташенко. - Луцьк : ВНУ ім. Лесі Українки, 2009. 324 с.

У першому томі провідними науковцями та краєзнавцями аналізується біографічний, літературний, мистецький, політичний контексти творчості славетної письменниці, науково-критична концепція її доробку.

Видання розраховане на широке коло читачів, науковців, зокрема як посібник студентів при вивченні навчальних програм.

Савчук В. А. Доля листів Лесі Українки : монографія / В.А. Савчук. - Луцьк : Твердиня, 2011. - 168 с.

У монографії здійснено спробу цілісного викладу історії збирання і видання епістолярної спадщини Лесі Українки, аналізу опублікованих листів письменниці в джерелознавчому та текстологічному аспектах. Уперше введено в обіг великий масив вилучених радянською цензурою уривків із кореспонденцій поетеси; встановлено причини, кількість та серйозність порушень творчої волі Лесі Українки в її надрукованих епістолярних текстах.

Видання адресовано літературознавцям, викладачам, учителям-словесникам і шанувальникам творчості Лесі Українки.

Леся Українка. Волинські сюжети : іст.-краєзн. нариси / О. Антонюк [та ін.] ; упоряд.: Н. Ю. Пушкар, В. М. Комзюк. – Луцьк : Волин. старожитності, 2012. – 252 с.

Книга містить статті, дослідження, спогади про роки проживання Лесі Українки на Волині в її історичних межах (1871–1907).

 

 Довідково-бібліографічні видання, путівники, каталоги


Документи і матеріалиЛесі Українки та родини Косачів у музеях, установах Волині : каталог-довідник /упоряд. Т. Я. Данилюк-Терещук, Н. Ю. Пушкар.– Луцьк : Вежа, 2008. – 136 с.

 

Каталог–довідник в повному обсязі представляє фондові колекції Волинського національногоуніверситету ім. Лесі Українки, Науково-дослідний інституту Лесі Українки ВНУ імені Лесі Українки, Волинського краєзнавчого музею, Літературно-меморіального музею-садиби Лесі Українки в с. Колодяжне Ковельського району, Державного архіву Волинської області.

Для наукових працівників, викладачів, аспірантів, студентів – усіх, хто займається науково-дослідною роботою.

   

Колодяжне колиска Лесиного таланту : путівник / упоряд.: В. Комзюк, Н. Пушкар ; авт.-тексту Л. Мержвинська. Ковель : Колодяжнен. літ.-мемор. музей Лесі Українки, 2011. 36 с.

Путівник по меморіальній та літературній експозиції музею Лесі Українки і пам’ятних місцях в Колодяжному, пов’язаних з життям і творчістю великої української письменниці та її родини. В Колодяжному родина прожила більше 50років, Леся Українка – 25 років (1882–1907), з перервами.

Книга розрахована на широке коло читачів.

«… їм промовляти душа моя буде» : (твори видатної української поетеси у фондах головної бібліотеки Волині) / Упр. культури Волин. обл. держ. адмін. ; Волин. держ. обл. універс. наук. б-ка ім. Олени Пчілки ; Вол. обл. від-ня Української бібліот. асоціації ; авт. тексту Л. А. Стасюк ; упоряд.: Н. В. Рибачук, С. К. Ворожейкіна, О. Б. Нагайцева. – Луцьк : Терези, 2016. – 32 с. : іл.

Працівники Волинської державної обласної універсальної наукової бібліотеки імені Олени Пчілки, яка з лютого 1991 року носить ім’я Олени Пчілки, по праву пишаються своєю місією невтомних популяризаторів творчості видатної землячки, поетеси зі світовим іменем Лесі Українки та її матері – письменниці, етнографа, вченої Олени Пчілки. У фондах книгозбірні зібрані справді унікальні видання творів Лесі Українки, наявність яких робить честь будь-якому книжковому зібранню, є вдячним матеріалом для дослідження науковцями-бібліографами, колекціонерами, краєзнавцями.