Волинська державна обласна універсальна наукова бібліотека імені Олени Пчілки

Ресурси

Ресурси

До послуг користувачів бібліотеки:

 • універсальний фонд, який нараховує близько 806212 примірників українською, англійською, французькою, німецькою, польською, чеською та іншими іноземними мовами, в т. ч. близько 3 тис. рідкісних і цінних видань, 8748 – аудіовізуальних, 1466 –електронних;
 • краєзнавчий фонд та фонд місцевих видань;
 • щорічна передплата періодичних видань (понад 90 назв у 2022 р.);
 • постійно діючі виставки нових надходжень;
 • довідково-бібліографічний апарат, в т. ч. електронні бази даних;
 • ресурси мережі Інтернет;
 • електронна правова система «Ліга: Закон. Підприємство»

Склад і зміст фондів розкривають каталоги та картотеки, які створені в традиційній картковій і електронній формах. Система каталогів і картотек Волинської державної обласної універсальної наукової бібліотеки імені Олени Пчілки є складовою частиною її довідково-бібліографічного апарату. Кожен каталог має своє цільове призначення, дозволяє проводити пошук видань відповідно запитів читачів. Бібліотечні каталоги і картотеки взаємопов'язані між собою, доповнюють один одного і розкривають склад і зміст бібліотечного фонду в різних аспектах. Вони є своєрідними путівниками по фондах книгозбірні.

Традиційні карткові каталоги та картотеки:

Залежно від способу групування вміщеного матеріалу карткові каталоги бібліотеки поділяються на два види: абетковий, систематичний.

В абеткових каталогах картки розставлені в алфавіті прізвищ авторів або заголовків книг, незалежно від їх змісту. За допомогою абеткових каталогів можна встановити: чи є в бібліотеці той або інший документ, скільки видань певного твору зберігається в бібліотеці.

У систематичних каталогах картки згруповані за галузями знань. В межах кожної галузі має місце ділення на певні логічні частини. Користуючись систематичним каталогом, можна добрати літературу з тієї або іншої галузі знань, з окремих проблем і тем. Щоб швидко відшукати потрібний розділ систематичного каталогу, радимо скористатися абетково-предметним покажчиком (АПП), який є своєрідним "ключем" до систематичних каталогів і картотек.

Читацькі каталоги і систематична картотека статей розташовані в холі 2-го поверху бібліотеки, де вас зустріне та надасть допомогу черговий бібліограф. Каталоги і картотеки, які відображають окремо виділені фонди, знаходяться в спеціалізованих відділах бібліотеки у їхньому підпорядкуванні.

Каталоги:

- абетковий генеральний та читацький каталоги;

- систематичний читацький каталог;

- зведений краєзнавчий каталог (складається з 3-х частин: систематичної, біобібліографічної, топографічної);

- каталог місцевих видань;

- абетковий та систематичний каталоги літератури іноземними мовами;

- абетковий та систематичний каталоги грамзаписів;

- абетковий та систематичний каталоги нот;

- абетковий та систематичний каталоги рідкісних і цінних видань.

Картотеки:

- систематична картотека статей;

- система картотек з питань мовознавства, методики викладання іноземних мов, персоналій, країнознавчої літератури іноземними мовами;

- тематична картотека пісень і образотворчих матеріалів,

- картотека п’єс за назвами;

- картотека діапозитивів;

- картотека літератури краєзнавчого депозитарію;

- картотека літератури, подарованої українською діаспорою;

- картотека літератури, переданою Інститутом дослідів Волині (Канада);

- картотека книжкових колекцій;

- картотека книг з автографами;

- картотека мініатюрних видань.

Електронні ресурси:

Електронний каталог.

Формується з 2004 року на основі системи автоматизації бібліотек ІРБІС-64 і вміщує бібліографічні записи на всі види документів, включаючи періодичні видання і статті, видані українською та іншими мовами на різних носіях інформації і за різні хронологічні періоди. Система пропонує широкий пошук інформації по всіх електронних базах даних за прізвищем автора, назвою, роком та місцем видання, а також ключовими словами, предметними рубриками, персоналіями, тощо.

Електронний каталог формують такі бази даних:

БД Каталог книг
Розпочата і ведеться відділом обробки літератури і організації каталогів з 2004 року. Тематика – універсальна. Відображає надходження книг, видані українською та російською мовами.

БД Каталог періодичних видань
Тематика – універсальна. Представлені дані про періодичні видання та статті із них, починаючи з 2004 року.

БД Краєзнавство
Розпочата в 2004 р. Тематика – краєзнавча. Містить дані про книги, статті з періодичних видань про розвиток краю, видані на Волині та за її межами.

БД Література іноземними мовами
Розпочата в 2006 р. Тематика – універсальна. Відображає дані про фонд відділу документів іноземними мовами – англійською, французькою, німецькою, іспанською, польською, тощо.

БД Мистецтво
Розпочата в 2004 р. Містить дані про нотні видання та з питань мистецтва, що надходять українською та російською мовами.

БД Історична Волинь
Розпочата в 2007 р. Тематика – історичний розвиток територій Великої Волині. Містить відомості про видання, які зберігаються у фондах бібліотеки. 
БД Автореферати дисертацій

Розпочата в 2019 р.
БД Рідкісні та цінні видання
Розпочата в 2014 р. Представлені дані про видання, що підлягають зберіганню у фонді як рідкісні та цінні.

БД Ретроспективний каталог
Розпочата у 2009 р. Тематика – літературознавство, мовознавство, психологічні науки. Містить дані про видання, що надходили до бібліотеки до 2004 року.

У фондах бібліотеки є частина видань, інформація про які не внесена до електронного каталогу. Для їх пошуку можна скористатися картковими каталогами.

Корпоративні ЕБД:

БД Зведений каталог назв періодичних видань, передплачених бібліотеками м. Луцьк

Розпочатий в 2008 році. Містить дані про періодичні видання, що передплачені та зберігаються у Волинській ДОУНБ імені Олени Пчілки, Луцькій ЦМБ, обласних бібліотеках для дітей, для юнацтва, профспілковій, бібліотеках Волинського національного університету ім. Лесі Українки та Луцького національного технічного університету.

Культура України (електронна бібліотека)

Волинська ДОУНБ імені Олени Пчілки є учасником з 2014 р.

Електронна бібліотека – інтегрована інформаційна система, що включає:

- фонд електронних ресурсів;

- каталог на фонд електронних ресурсів;

- комплекс апаратно-програмних засобів, що підтримують стабільне функціонування пошукової системи і дають можливість оперативного поповнення, реєстрації, довготривалого зберігання фонду електронної бібліотеки та розподіленого доступу до нього через мережу Інтернет (http://elib.nplu.org/).

 

Передплачені ЕБД:

ІПС "Ліга 360: Юрист (Преміум)"

Придбана у 2002 р. в ІЦ ”Ліга”. Одна з кращих в Україні електронних баз законодавчої і ділової інформації з щоденним поновленням через Інтернет, потужна система комплексного інформаційно-правового забезпечення. Вміщує законодавчо-нормативні документи, пропонує ресурси для бухгалтера, кадрову документація, коментарі.

Інформацію про наявність у бібліотеці необхідних документів, що надійшли до бібліотеки з 2004 року, користувачі можуть отримати в електронному каталозі та електронних базах даних у локальній мережі бібліотеки та на сайті http://ounb.lutsk.ua/.

 

Інформайційні центри (безкоштовні):

 • Інтернет-цетр.
  Забезпечує вільний доступ до інформаційних ресурсів мережі Інтернет. Надаються додаткові платні послуги – роздрук та запис інформації на цифрові носії, виконання тематичних довідок.
 • ІЦ ”Вікно в Америку”.
  Представлена актуальна інформація про культуру, історію, політику США, діють клуби любителів англійської мови, настільних ігор, віртуальних подорожей, проходять перегляди англомовних фільмів, надається доступ до інформаційних ресурсів мережі Інтернет.
 • Центр Європейської інформації.
  Здійснюється інформування з питань євроінтеграції, членства в Європейському Союзі, діяльності країн ЄС, проводяться заходи до днів Європи в Україні.
 • Регіональний тренінговий центр.
  Проходять тренінги з основ комп’ютерної грамотності та роботи в мережі Інтернет для бібліотекарів та користувачі, навчання з підвищення кваліфікації для бібліотекарів за розробленою програмою, надається вільний доступ до ресурсів мережі Інтернет, проводяться заходи у партнерстві з громадськими організаціями та об’єднаннями, надається можливість самостійного проведення соціокультурних заходів іншими установами та організаціями.

У бібліотеці створено вільний і безкоштовний Wi-Fi-доступ до Інтернету в усіх читальних залах.