Волинська державна обласна універсальна наукова бібліотека імені Олени Пчілки

Микола Григорович Жулинський / упоряд.: Н. О. Кикоть, М. І. Костенко, О. А. Ляшенко та ін. ; Нац. акад. наук України, Ін-т літератури. – Київ : Академперіодика, 2020. – 128 с.

Микола ГригоровичЖулинський / упоряд.: Н. О. Кикоть, М. І. Костенко, О. А. Ляшенко та ін. ; Нац. акад. наук України, Ін-т літератури. – Київ : Академперіодика, 2020. – 128 с. : фото. – (Біобібліографія вчених України).

У книзі відображено основні дати життя, наукової, громадсько-політичної, науково-організаційної та видавничої діяльності видатного українського філолога-літературознавця, політичного діяча, академіка НАН України Миколи Григоровича Жулинського. Покажчик друкованих праць знайомить читача з науковими, науково-популярними та публіцистичними працями вченого і відгуками на них.