Волинська державна обласна універсальна наукова бібліотека імені Олени Пчілки

Електроннi посiбники

Памʼятки княжої доби (волинський контекст) / В. Савицький, Г. Охріменко, Г. Гулько, С. Локайчук, В. Потрапелюк. – Луцьк : Вежа-Друк, 2023. – 260 с.


Книга колективу авторів присвячена питанням розвитку духовної культури, мистецтва Волині та Волинського Полісся періоду Київської Русі. У ній систематизовано інформацію з різних джерел про особливі знахідки – енколпіони, натільні хрестики, медальйони-змійовики, лунниці, персні, які були оберегами та одночасно прикрасами еліти і посполитих за княжої доби. Знахідки стилосів-писал, булл розглянуто в контексті розвитку державних інституцій, писемності та освіти.

 
Спогади про журналістку Анастасію Філатенко
 
Анастасія Філатенко – Літописець культури Волині / автор і упоряд. А. П. Антонюк. – Луцьк : Волин. друк., 2021. – 284 с.
Матеріали конференцій:

Освіта та виховання в родині Косачів. Феномен Лесі Українки: матеріали VІ Всеукр. Косачівських пед. читань, приурочених 150-річчю від дня народження Лесі Українки, 25 червня 2021 р., м. Луцьк / упоряд.: П. С. Олешко, Н. М. Кот, А. М. Силюк. – Луцьк : Волинський ІППО, 2021. – 252 с.

 
Посібник для користування надано автором:


Посібники для користування надані автором І.Г.Брітченком:

  1. Ефективність стратегічного управління підприємствами : сучасні проблеми та перспективи їх вирішення : монографія / Н. В. Мікловда , І. Г. Брітченко, Н. Ю. Кубіній, Ю. О. Дідович  – Полтава : ПУЕТ, 2013. – 218 с.
  2. Економічні проблеми розвитку підприємницької функції в секторах економіки національного господарства : монографія / І. Г. Брітченко, О. М. Момот, В. Г. Саєнко / Ред. І. Г. Брітченко ; М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, Полтавський університет економіки і торгівлі. – Полтава : ПУЕТ, 2012. – 547 с.
  3. Інтегровані банківські послуги та конкурентоспроможність банківської системи / Ред. І. Г. Брітченко – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2008. – 315 с.
  4. Клієнтела як механізм визначення вартості комерційного банку / Ред. І. Г. Брітченко  – Полтава : РВВ ПУЕТ, 2011. – 270 с.
  5. Маркетинг у банках : навч. посіб. / Ред. І. Г. Брітченко – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2008. – 345 с.
  6. Маркетинговые стратегии продвижения образовательных услуг в национальном интернет-пространстве Украины : монография / Ю. Ю. Евич, И. Г. Бритченко ; Ред. И. Г. Бритченко. – Полтава, 2014. – 449 с.
  7. Сучасні технології навчання у вищій школі : модульний посіб. для слухачів авт. курсів підвищення кваліфікації викладачів МІПК ПУЕТ / В. Ю. Стрельніков, І. Г. Брітченко. – Полтава : ПУЕТ, 2013. – 309 с.
  8. СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ : епістомологічні підходи та практична проблематика : монографія / В. П. Мікловда, І. Г. Брітченко, Н. Ю. Кубіній та ін. – Полтава.